Oglasi

Posao za tehnologa, vozača, CNC operatera...

Posao za tehnologa, vozača, CNC operatera...
Preduzeće Idas DOO iz Mola prima u stalni radni odnos:
  • tehnologa
  • kontrolora kvaliteta
  • mašinskog tehničara
  • CNC operatera
  • vozača

Telefon 024/862-102