Zdravstvo

Odeljenje za dijalizu moguće jedino putem projektnog finansiranja

Redakcija TV Bečej | 14. novembar. 2016. | 15:36 | Zdravstvo

Otvaranje odeljenja za hemodijalizu moguće je jedino putem projektnog finansiranja, jer Dom zdravlja Bečej, kao ni lokalna samouprava, za to nemaju sredstava, kaže direktorka bečejske zdravstvene ustanove Kosana Nešić.

Otvaranjem takvog odeljenja Dom zdravlja bi ostvario velike uštede, budući da je na prevoz pacijenata na hemodijalizu u Vrbas i Novi Sad u toku 2015. godine potrošeno nešto više od 1.400.000 dinara. Bečejska zdravstvena ustanova za prevoz i zbrinjavanje pacijenata ne dobija novac isključivo za te svrhe, već troškove transporta bubrežnih bolesnika pokriva iz sredstava redovnog poslovanja.

Republički fond za zdravstveno osiguranje daje određenu sumu novca koja treba da pokrije sve troškove prevoza Doma zdravlja, a tu spada prevoz pacijenata u Službi hitne medicinske pomoći, terenski rad, kućno lečenje i troškove za hemodijalizu.

Bečejskoj zdravstvenoj ustanovi bi, u slučaju otvaranja odeljenja za hemodijalizu, nedostajali kadrovi, budući da je na snazi zakon o maksimalnom broju zaposlenih, a uskoro bi trebalo da bude realizovan i drugi krug racionalizacije.

Pravilnikom o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova propisano je da dom zdravlja može obrazovati službu za hemodijalizu ako na teritoriji za koju je osnovan ima preko 30 hronično obolelih pacijenata na programu dijalize i ako je udaljen preko 30 kilometara od zdravstvene ustanove koja ima obezbeđene kapacitete za program dijalize za hronično obolele pacijente. Neophodno je i odobrenje resornog ministarstva. Opština Bečej i njena zdravstvena ustanova ne ispunjavaju uslove, budući da na našoj teritoriji, prema evidenciji Udruženja bubrežnih bolesnika opštine Bečej, postoji 25 bolesnika koji odlaze na dijalizu u Novi Sad i Vrbas i 2 na kućnoj hemodijalizi.

Odeljenje za dijalizu moguće jedino putem projektnog finansiranja
Ostale vesti iz ove kategorije