Privreda

NOVI MODEL OBRAČUNA: „Toplana“ uvodi tarifni sistem

Zorana Bogdanović | 26. decembar. 2018. | 13:54 | Privreda

Javno preduzeće „Toplana“ Bečej od 1. januara 2019. godine počeće sa primenom tarifnog sistema za određivanje cene snabdevanja krajnjih kupaca toplotnom energijom, najpre kod budžetskih korisnika i privrede, a od 1. oktobra 2020. godine i u domaćinstvima koja su priključena na daljinski sistem grejanja.

Osnovna izmena je ta što će svi korisnici biti u obavezi da tokom 12 meseci plaćaju takozvani fiksni deo troškova, dok će se onaj varijabilni naplaćivati u toku grejne sezone, objasnio je direktor Javnog preduzeća „Toplana“ Bečej Dejan Vuković.

Fiksni deo obračunava se po kvadratnom metru grejne površine objekta ili stana, rekao je Vuković i dodao da prilikom izračunavanja visine tih troškova najveći uticaj imaće parametri iz prethodne grejne sezone.  

Delitelji ostaju u sistemu obračuna u onim objektima u kojima su ugrađeni. Fiksni deo će biti obračunat nezavisno od potrošnje, dok će se varijabilni deo obračunavati na osnovu utrošene energije koje iskazuju delitelji. Stambene zgrade u kojima su stavovi stanara po pitanju modela i principa obračuna podeljeni, moraće da donesu jedinstvenu odluku.

NOVI MODEL OBRAČUNA: „Toplana“ uvodi tarifni sistem
Ostale vesti iz ove kategorije