Društvo

Za poboljšanje uslova života Roma i Romkinja oko 106,5 miliona dinara

Zorana Bogdanović | 23. avgust. 2019. | 11:26 | Društvo

Javna prezentacija Nacrta Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na teritoriji opštine Bečej održana je danas u zgradi Skupštine opštine. Ovaj strateški dokument rađen je za period od 2019. do 2021. i za cilj ima da stvori uslove za smanjenje siromaštva i suzbijanje diskriminacije Roma i Romkinja.

Planirane mere odnose se na unapređenja pet prioritetnih oblasti: stanovanje, obrazovanje, zdravlje, socijalna zaštita i zapošljavanje.

Za finansiranje programa LAP-a ukupno je predviđeno 106,5 miliona dinara, od čega se iz budžeta opštine Bečej izdvaja 63,3 miliona, a ostatak od viših nivoa vlasti i donatorskih sredstava.

Dokument predviđa da će za tri godine za poboljšanje uslova stanovanja i komunalne opremljenosti biti potrebno oko 98 miliona dinara.

Prema zvaničnoj statistici u opštini Bečej ima 842 pripadnika romske populacije, od toga oko 50 odsto njih nema nikakvu školsku spremu ili nepotpunu osnovnu školu. Ovaj procenat mogao bi biti i veći ako se uzme u obzir da se, kako se navodi u LAP-u, 1.663 stanovnika naše opštine izjašnjavaju kao Romi.

Lokalni akcioni plan je izrađen u okviru Programa IPA 2016 "Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma" (Program) koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SКGO).

Za poboljšanje uslova života Roma i Romkinja oko 106,5 miliona dinara
Ostale vesti iz ove kategorije