Društvo

Izradom didaktičkih igračaka odgovaraju na individualne potrebe dece

Zorana Bogdanović | 30. oktobar. 2019. | 13:22 | Društvo

„Kreativne inovacije“ naziv je izložbe Predškolske ustanove „Labud Pejović“ koja je upriličena u vrtiću „Kolibri“ povodom obeležavanja Dana ustanove.

Postavku čine didaktička sredstva namenjena deci predškolskog uzrasta, a sačinili su ih vaspitači, medicinske sestre vaspitači, medicinske sestre na preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, stručni saradnici.

Novim osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osim same igre dece u predškolskim ustanovama, definisane su i igračke koje treba da budu fleksibilne, da mogu da se koriste na više načina i da su prilagođene za više uzrasta.

Osim za razvoj dece, izrada didaktičkih materijala važna je i za podizanje kompetencija stručnog kadra. Montesori tim PU „Labud Pejović“ godinama unazad praktikuje ove aktivnosti, koristeći prirodne i reciklirane materijale.

U predškolskoj ustanovi posebno su ponosni na saradnju sa roditeljima, koja je, ovoga puta, ovekovečena izradom nestruktuirane igračke za potrebe dece jaslenog uzrasta.

Učešće u izložbi uzele su i medicinske sestre na preventivnoj zdravstvenoj zaštiti Vera Ilić i Šarolta Bovanović Seneš napravivši didaktičnu igračku pod nazivom „Stopalino“.

Učesnici izložbe dobili su zahvalnice i brošure kojima su obogatili lični portfolio. Namera rukovodstva predškolske ustanove je da tematsku izložbu upriliči i naredne godine, a nije isključena ni mogućnost da obuhvate ustanove iz okoline.

Izradom didaktičkih igračaka odgovaraju na individualne potrebe dece
Ostale vesti iz ove kategorije