Društvo

Vode Vojvodine preduzele sve mere da spreče posledice zagađenja kanala kod Srbobrana

Redakcija TV Bečej | 7. novembar. 2019. | 17:29 | Društvo

Vode Vojvodine preduzele sve mere da spreče posledice zagađenja kanala kod Srbobrana

JVP „Vode Vojvodine“ obaveštava javnost da je nakon uginuća ribe na delu kanala Bečej-Bogojevo u Srbobranu, dana 3. novembra, preduzelo sve moguće mere kako bi se ublažile posledice zagađenja i sanirala nastala šteta.
 
Prilikom redovnog obilaska terena tog dana, ribočuvarske službe tog preduzeća uočile su veću količinu uginule ribe u priobalnom delu kanala, kao i plutajućih riba na površini u potrazi za kiseonikom. O ovoj pojavi odmah su obaveštene nadležne inspekcije i uzorci su odneti na analizu u laboratorije Departmana za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Naučnog instituta za veterinarstvo Novi Sad.  
 
Prvi rezultati uzorkovane vode pokazali su nedovoljnu količinu kiseonika, što je indikator zagađenja vode, navodi se u saopštenju.
 
JVP „Vode Vojvodine“ vodni režim u kanalima održava u potpunosti po Pravilniku o održavanju vodnog režima HSDTD.

"Pre nego što je uočeno zagađenje, na posmatranoj lokaciji kanala proticaj je bio uobičajen za ovo doba godine.  Odmah nakon dobijenih informacija sa terena o uginuću ribe preduzete su sledeće mere: povećan je protok vode na ustavi Kucura na 7 kubnih metara u sekundi, pojačano je pumpanje vode na CS Bogojevo, podignuta je ustava Bečej kako bi se voda što pre povukla iz zone Srbobrana, ustava Vrbas se održava zatvorenom da ne bi pogurala otpadnu vodu iz kraka prema Vrbasu i dodatno pogoršala stanje prema Srbobranu, ribočuvarske službe istog dana pokupile su svu uginulu ribu i odnele u kafileriju na spaljivanje" navode u preduzeću i dodaju da su preduzeli sve mere iz svoje nadležnosti radi ublažavanja posledica havarijskog zagađenja, odnosno poboljšanje kvaliteta vode u kanalu.
 
Danas je ponovo izvršena kontrola vode na predmetnoj lokaciji. Pored svih učinjenih mera, rezultati nisu zadovoljavajući, odnosno kvalitet vode nije poboljšan, što znači da se voda i dalje zagađuje. Vodna inspekcija je na terenu i trenutno se ustanovljava mogući uzročnik zagađenja vode.   
 
"Napominjemo da je na području opštine Vrbas, Kula i Crvenka registrovano ukupno 18 zagađivača čiji rad može da se dovede u vezu sa predmetnim zagađenjem. Ovaj deo kanala inače karakteriše kontinualno ulivanje otpadnih voda", kažu u JVP "Vode Vojvodine".

Ostale vesti iz ove kategorije