Društvo

NZS: Komunikacija sa strankama isključivo elektronskim putem

Redakcija TV Bečej | 23. mart. 2020. | 8:48 | Društvo

NZS: Komunikacija sa strankama isključivo elektronskim putem

Nacionalna služba za zapošljavanje u cilju iznalaženja mogućnosti za najefikasnije ostvarivanje kontinuiteta u procesu rada, saopštila je da će sa strankama komunicirati isključivo elektronskim putem.

Prvu prijavu lica na evidenciju i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti treba podneti  elektronskim putem, kao i dostavljanje uverenja o statusu lica na evidenciji.

Podnošenje zahteva/prijava po raspisanim javnim pozivima/konkursima sprovodiće se elektronskim putem.

Detaljne informacije i  obrasci  biće dostupni na internet portalu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs.

Svi potrebni obrasci, koje je neophodno dostaviti Nacionalnoj službi, nalaze se na sajtu Nacionalne službe, opcija Dokumenti, potom opcija Obrasci.

Pribavljanje i dopuna dokumentacije sa klijentima  razmenjivaće se  elektronskim putem;

  • Licima zainteresovanim za program samozapošljavanja kao i onima koji su već podneli zahtev za učešće u navedenom programu dostaviće se elektronskim putem Prezentacija Obuke „Put do uspešnog preduzetnika.
  • Poslodavcima kod kojih će, usled vanrednog stanja, doći do prekida realizacije programa, prekid će se  tretirati kao odlaganje izvršenja ugovornih obaveza, do završetka nastalih okolnosti.

Кontakt telefoni i mejl adrese putem kojih zainteresovana lica mogu dobiti sve potrebne iformacije vezane za rad filijala Nacionalne službe nalaze se na internet stranici NSZ  i na ullaznim vratima svake filijale.
 

Ostale vesti iz ove kategorije