Poljoprivreda

UPUTSTVA: Dozvole za kretanje za voćare, povrtare, stočare i pčelare

Redakcija TV Bečej | 7. april. 2020. | 15:18 | Poljoprivreda

UPUTSTVA: Dozvole za kretanje za voćare, povrtare, stočare i pčelare

Uputstvo za proizvođače voća i povrća

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite od mraza, tokom perioda zabrane kretanja od 17 do 5 časova radnim danima, odnosno od 13 subotom do 5 časova u ponedeljak, svaki poljoprivredni proizvođač, vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine, dužan je da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresi OVDE.

U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu sa koje će se kretati u periodu zabrane kretanja , broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.

Broj telefona na koje se može podneti prijava: 064/88-18-449

Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obevezno da tokom kretanja sa sobom ima i potvrdu, koja se nalazi u prilogu obaveštenja.

Spisak telefona na koje se možete dodatno informisati: 064/88-18-506, 064/88-18-418, 064/81-88-794, 064/88-18-481, 064/86-80-947, 064/88-18-413, 064/86-80-951, 064/80-55-782, 064/81-88-767, 064/81-88-795, 064/81-88-778, 065/41-55-906, 064/82-35-675, 011/260-79-60 i 011/260-79-61

 
Uputstvo za vlasnike stoke i pčelare

U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja, svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za poljoprivrednu inspekciju.

Podnošenje elektronskog zahteva za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva realizuje se OVDE.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je omogućilo poljoprivrednicima da sa bilo kog računara ili prenosivog uređaja podnesu zahtev za odobrenje kretanja. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17 do 5 časova, odnosno vikendom – od subote u 13 časova do ponedeljka u 5 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova od prijema poruke.

U navedenoj elektronskoj prijavi, neophodno je popuniti sva obavezna polja u cilju dobijanja dozvole za kretanje sa ciljem sprovođenja poslova u stočarstvu (muža domaćih životinja i radovi na pčelinjaku).

Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i potvrdu, koja se nalazi u prilogu obaveštenja.

Spisak telefona na koje se možete dodatno informisati: 064/80-55-782, 064/81-88-767, 064/81-88-795, 064/81-88-778, 065/41-55-906, 064/82-35-675, 064/81-88-794, 011/260-79-60 i 011/260-79-61

Ostale vesti iz ove kategorije