Politika

“Mala zarda” u Bačkom Petrovom Selu biće centar za edukaciju

Zorana Bogdanović | 26. maj. 2020. | 8:00 | Politika

Odbornici Skupštine opštine Bečej usvojili su predlog odluke da se zakupci poslovnih prostora i površine javne namene u svojini opštine Bečej oslobode plaćanja naknade za jun i jul ove godine.

Odluka predviđa da oni budu zaduženi isključivo za režijske troškove.

Takođe, na današnjem zasedanju usvojene su izmene i dopune prostornog plana opštine Bečej, koje se odnose na utvrđivanje nove namene za objekat „Mala zarda“ u Bačkom Petrovom Selu, kao i preispitivanje pravila uređenja i građenja.

Za nove investicije lokalna samouprava će sredstva tražiti od viših nivoa vlasti, kaže Tošić i dodaje da Opštinska uprava mora prilagoditi postojeći projekat za rekonstrukciju „Male zarde“.

Prema postojećem obrazloženju, predviđeno je da taj objekat bude centar za edukaciju i okupljanje sa muzejom školstva i postavkom znamenitim ljudima Bačkog Petrovog Sela.

Inače, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture „Malu zardu“ proglasio je nepokretnim kulturnim dobrom, a ovaj objekat je nekada bio korišćen u svrhe školskog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece u selu.

“Mala zarda” u Bačkom Petrovom Selu biće centar za edukaciju
Ostale vesti iz ove kategorije