Društvo

Treba li uvesti strože kazne za one koji primoravaju decu na prosjačenje?

Redakcija TV Bečej | 9. septembar. 2020. | 8:43 | Društvo

U vreme kad deca kreću u školu, nakon letnjeg raspusta, na ulicama imamo prilike da primetimo sve veći  broj osoba koje se bave prosjačenjem. U takvim situacijama često se postavlja pitanje, treba li strože kazniti one koji primoravaju  pre svega decu na prosjačenje, jer na žalost najviše je dece koja se time bave, nakon njih prosjačenjem se bave žene uglavnom mlade, sa malodobnom decom, zatim invalidi. U najvećem broju su u pitanju osobe iz marginalnih  grupa.

Najčešći uzroci prosjačenja su: društveni uslovi,socijalno ekonomski,profesionalni,socio biološki, problemi karakteristike ličnosti, devijacije i slični.

Prema maloletniku koji u vreme izvršenja prekršaja nije navršio četrnaest godina ne može se voditi prekršajni postupak. Zakonom o prekršajima je posebno  regulisano pitanje odgovornosti roditelja, usvojitelja ili staratelja deteta i maloletnika, a propisano je i da će se kada je dete učinilo prekršaj zbog propuštanja dužnog nadzora roditelja, usvojitelja,odnosno staratelja, a ova lica su bila u mogućnosti da takav nadzor vrše, kazniti za prekršaj kao da su ga sami učinili.

Treba li uvesti strože kazne za one koji primoravaju decu na prosjačenje?
Ostale vesti iz ove kategorije