Politika

Pokrenuta inicijativa za formiranje Socijalno-ekonomskog saveta

Vukašin Ljubojev | 19. februar. 2021. | 11:31 | Politika

Opština Bečej pokrenula je inicijativu za formiranje lokalnog socijalno-ekonomskog saveta. Reč je o nezavisnom organu koji, osim predstavnika lokalne samouprave, čine i udruženje preduzetnika i poslodavaca, kao i članovi reprezentativnih sindikata.

Socijalno-ekonomski savet se osniva u cilju uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga o pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih sloboda i prava čoveka, materijalnog, socijalnog i ekonomskog položaja zaposlenih i poslodavaca i uslova njihovog života, rada, razvoja kulture pregovaranja, podsticanje mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova, razvoja demokratije i tome slično.

Zakon predviđa da sve odluke koje bude donosio savet moraju biti jednoglasne. Prioritet ovog organa jesu zaposleni i njihov status na radnim mestima, ali je delokrug rada socijalno-ekonomskog saveta daleko širi, kaže Kovačev.

U narednom periodu trebalo bi da bude objavljen javni poziv za članove ovog tela, koje će moći da delegiraju lokalni predstavnici poslodavaca, sindikalnih organizacija i lokalne samouprave.

Pokrenuta inicijativa za formiranje Socijalno-ekonomskog saveta
Ostale vesti iz ove kategorije