Zdravstvo

Danas je Svetski dan dece obolele od raka

Redakcija TV Bečej | 14. februar. 2016. | 10:34 | Zdravstvo

Danas je Svetski dan dece obolele od raka

U Srbiji svakog dana jedno dete oboli od raka, a svake nedelje jedno dete umre od opake bolesti. Danas se obeležava Međunarodni dan dece obolele od raka, sa ciljem da se širom sveta pošalje poruka da je briga o kvalitetu lečenja i kvalitetu života, emocionalnim i socijalnim potrebama dece obolele od raka i njihovih porodica globalni prioritet javnog zdravlja.


Ove godine će Svetski dan dece obolele od raka, biti obeležen kampanjom "Ljubav leči" u sva tri centra gde se leče deca obolela od raka - u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Pored zabavnog programa u okviru obeležavanja ovog datuma biće organizovana i akcija prikupljanja novčanih sredstava za projekat psiho-socijalne pomoći roditeljima i deci oboleloj od raka, koji će biti sproveden na svih pet hemato-onkoloških odeljenja u sva tri centra. Projekat psiho-socijalne pomoći pod nazivom "Vreme je za šoljicu razgovora" je osmišljen u skladu sa rezultatima istraživanja Svetske zdravstvene organizacije koja govore da je psihološka stabilnost porodice i obolelog od raka od presudnog značaja za njegovo uspešno izlečenje. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka (NURDOR) upravo zbog toga i pokreće ovakav Projekat.

Procenjuje se da u svetu godišnje oboli od raka između 175 i 250 hiljada dece, s tim što u većini nerazvijenih zemalja nedostaju registri, odgovarajuća dijagnostika i terapija, tako da se može očekivati da je zastupljenost problema daleko veća. Smatra se da maligne bolesti kod dece i adolescenata čine 1-4% svih karcinoma u svetu, i ovaj se procenat kreće u Evropi od 0-5% a u Africi od 4-8%. Uprkos dobrim rezultatima lečenja, maligne bolesti su u razvijenim zemljama i dalje drugi po učestalosti uzrok smrtnosti kod dece uzrasta od 0 do 14 godina, odmah iza povreda. Statistika beleži i da je više od 70% maligniteta kod dece izlečivo, primenom savremene terapije i uz pravovremeno postavljanje dijagnoze. Međutim, i dalje oko 96 hiljada dece godišnje umire od ovih bolesti. Prema poslednjim statističkim podacima – u svetu svaka tri minuta od raka umre jedno dete.

                                                                                                                                                                                                                                   Prema poslednjim podacima, u Srbiji se od raka godišnje leči oko 500 dece, a u proseku kod svakog devetog je ishod lečenja nepovoljan. Međutim zahvaljujući savremenim terapijskim protokolima postižu se sve veći uspesi u lečenju malignih bolesti kod dece. Petogodišnje preživljavanje je u uzrastu do 14 godina poboljšano sa 54% na 80%. Kao i u većini zemalja i u Srbiji je registrovan porast stopa incidencije (novoobolelih) od malignih tumora, ali i smanjenje stopa mortaliteta (smrtnosti). Najčešće su akutne leukemije i limfomi, zatim maligne bolesti lokalizovane na mozgu, bubrezima i kostima. Najviši procenat izlečenja je kod akutne leukemija - oko 70%, a terapija traje 105 nedelja.

Nauka traži odgovore, i u tom smislu se širom sveta sprovode istraživanja radi otkrivanja uzroka, i faktora rizika za razvoj raka u dečjem uzrastu. Značajni su urođeni faktori, jonizujuće zračenje, UV zračenje, hemijski faktori (pesticidi, atmosferski zagađivači, duvanski dim).  Predmet ispitivanja je uticaj elektromagnetnog zračenja (elektrane, trafostanice, dalekovodi) kao i uticaj različitih infekcija. 

Rana dijagnostika ima veliku važnost i zbog toga treba posvetiti pažnju edukaciji roditelja da bi mogli da uoče i prate najranije simptome, koji se često mogu protumačiti kao zajednički simptomi različitih bolesti u detinjstvu, i zatim da se pravovremeno obrate lekarima. Tokom lečenja obolelog deteta neophodna je bliska saradnja roditelja i lekara. Takođe je neophodna briga i podrška neposredne okoline, ali i čitavog društva, da uz poboljšanje uslova lečenja i podizanje nivoa svesti javnosti dovede do povećanja izlečivosti malignih oboljenja kod dece.

Ostale vesti iz ove kategorije