Društvo

Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost u završnoj fazi

Zorana Bogdanović | 13. jun. 2018. | 17:32 | Društvo

Opština Bečej ulazi u završnu fazu pripreme Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za period od 2018. do 2022. godine. Tim povodom, danas je održan poslednji sastanak radne grupe koja je radila na ovom dokumentu sa ciljem finalnog usaglašavanja i planiranja mera za njegovo sprovođenje.

Prilikom izrade ovog dokumenta sprovedeno je istraživanje o stanju rodne ravnopravnosti i o potrebama žena u Bečeju.

Radna grupa obuhvatala je predstavnike lokalne samouprave, javinih institucija i preduzeća, nevladinih organizacija i medija.

Dokument je sačinjen uz pomoć programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU- Druga faza”, koji finansira Vlada Švedske, a spovodi Stalna konferencija gradova i opština.

U narednom periodu biće održana javna rasprava na kojoj će se građani opštine Bečej podrobnije upoznati sa predlogom Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, a nakon toga dokument će biti predat Skupštini opštine Bečej na usvajanje.

Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost u završnoj fazi
Ostale vesti iz ove kategorije