Politika

SO Bečej: Rasprava o kreditu i mobilnom timu za borbu protiv nasilja

Zorana Bogdanović | 26. jun. 2019. | 14:16 | Politika

Odbornici Skupštine opštine Bečej su usvojili odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju u visini od 158.279.000 dinara kojim je, kako se navodi u obrazloženju, planirano finansiranje kapitalnih investicionih radova.

Predviđa se da taj novac bude utrošen za opremanje geotermalne bušotine, za IPA projekat izgradnje male marine, za rekonstrukciju ulice Zoltana Čuke, izgradnju rasvete na Petrovoselskom putu u Bečeju, za finansijski lizing za dva putnička automobila, za nasipanje tucanikom pet neasfaltiranih ulica u Bačkom Petrovom Selu i jedne u Bečeju, kao i za nanošenje novog asfaltnog sloja u ulicama Severa Đurkića, Petefi Šandora, Svetozara Čalenića i Prvomajske u Bečeju.

Raspravljalo se i o dopuni odluke o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti opštine Bečej. Naime, opozicija je imala primedbu na finansiranje usluga mobilnog tima koji bi trebalo da se bavi prevencijom i borbom protiv nasilja kroz neodložne intervencije van radnog vremena Centra za socijalni rad.

Božović je istakla da je na prošlogodišnjem nivou zabeleženo 200 žrtava nasilja, te da se taj broj svake godine udvostručava što govori da žrtve stiču poverenja u institucije. U Centru za socijalni rad radi četvoro stručnih radnika koji se bave ovim pitanjima.

SO Bečej: Rasprava o kreditu i mobilnom timu za borbu protiv nasilja
Ostale vesti iz ove kategorije