Politika

Ukinuta presuda za most – predmet vraćen na ponovno razmatranje

Zorana Bogdanović | 27. jun. 2019. | 11:22 | Politika

Vrhovni kasacioni sud ukinuo je pravosnažnu presudu Privrednog apelacionog suda u Novom Sadu po kojoj je Opština Bečej nakon izgubljenog sudskog spora morala da Pokrajinskom sekretarijatu za finansije plati 44 miliona dinara na ime nevraćene pozajmice za troškove transporta, demontaže mosta koji je trebalo da bude montiran između Bečeja i Novog Bečeja, a na kraju je završio u Adi.

Opština Bečej uložila je reviziju, a 24. juna stiglo rešenje Vrhovnog kasacionog suda kojom se revizija usvaja i ukida se pravosnažna presuda.

Krajem prošle godine lokalna samouprava postigla je dogovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za finansije da dug isplati u četiri rate, po jednu godišnje u naredne četiri godine. Opština Bečej je do sada u te svrhe uplatila 5 miliona dinara.

Prvostepeni sud razmotriće sve činjenice i okolnosti  prema smernicama koje je dao Vrhovni kasacioni sud, nakon čega će biti doneta nova presuda. Između ostalog, prvostepenom sudu je naloženo da utvrdi kakav je protokol potpisan između opština Bečej, Novi Bečej, Ada i Čoka, kojim je definisano da će svi troškovi koje je most proizveo prema opštinama Bečej i Novi Bečej i koji bi nastali njihovim premeštanjem pasti na teret opština koje će ga preuzeti

Ukinuta presuda za most – predmet vraćen na ponovno razmatranje
Ostale vesti iz ove kategorije