Društvo

Osnovni sud u Bečeju postupa u samo u pojedinim vrstama hitnih predmeta

Zorana Bogdanović | 24. mart. 2020. | 9:57 | Društvo

Na osnovu preporuke Ministarstva pravde, za vreme trajanja vanrednog stanja Osnovni sud u Bečeju sa sudskom jedinicom u Novom Bečeju postupaće samo u pojedinim vrstama hitnih predmeta.

U krivičnoj materiji suđenje će se odvijati za predmete u kojima je traženo određivanje pritvora ili gde se lica već nalaze u pritvoru, kao i u predmetima krivičnog dela nasilje u porodici.

Svi ostali postupci koji su u toku, poput krivičnih preteresa gde su okrivljeni na slobodi, svi građanski predmeti, parnice, ostavinski postupci, razvodi, za sada su stopirani, kaže Božović i dodaje da je Vlada Srbije donela Uredbu po kojoj prestaju da teku rokovi za vršenje radnji u sudskim postupcima.

U skladu sa Zaključkom Vlade Srbije obustavljen je neposredan rad sa strankama, ali građani mogu da se Osnovnom sudu u Bečeju obraćaju pismenim, elektronskim putem ili telefonom.

 

OSNOVNI SUD BEČEJ

ul. Glavna 6.

21220 Bečej

Tel : 021 6911 750

е-mail: uprava@bc.os.sud.rs

Osnovni sud u Bečeju postupa u samo u pojedinim vrstama hitnih predmeta
Ostale vesti iz ove kategorije