Društvo

Građanima dostavljena rešenja poreza na imovinu za 2021. godinu

Redakcija TV Bečej | 23. jul. 2021. | 5:21 | Društvo

Građanima dostavljena rešenja poreza na imovinu za 2021. godinu

Lokalna poreska administracija Bečej, obaveštava poreske obveznike – fizička lica, da je 8. jula distribuirala poreska rešenja u elektronskoj formi poreskim obveznicima koji imaju e-sanduče, dok je 14. jula izvršena distribucija poreskih rešenja u papirnoj formi, putem pošte, svim ostalim fizičkim licima, poreskim obveznicima poreza na imovinu.

Pored rešenja za porez, poreskim obveznicima poreza na imovinu su distribuirani i nalozi za plaćanje preostalih rata poreza na imovinu, koje dospevaju za plaćanje 15.avgusta i 15.novembra 2021.godine, kako bi se građanima sa teritorije opštine Bečej olakšalo plaćanje preostalih rata, pošto nalozi za plaćanje sadrže sve neophodne informacije o obvezniku, kao i o uplatnom računu, dok će obveznik biti obavezan samo da upiše u prazno polje iznos koji uplaćuje.

Lokalna poreska administracija u Bečeju će i nadalje nastaviti da bude na raspolaganju svim poreskim obveznicima sa teritorije opštine Bečej, kroz pružanje efikasnih i pravovremenih informacija i usluga, kako bi svi poreski obveznici na vreme i u skladu sa zakonskim propisima izvršavali svoje poreske obaveze.

Ostale vesti iz ove kategorije