Privreda

Banca Intesa i Ekonomski fakultet u Subotici potpisali Protokol o saradnji

Redakcija TV Bečej | 19. jun. 2019. | 10:01 | Privreda

Banca Intesa i Ekonomski fakultet u Subotici potpisali Protokol o saradnji

Banca Intesa je sa Ekonomskim fakultetom u Subotici, Odeljenjem Univerziteta u Novom Sadu, potpisala Protokol o saradnji koji za cillj ima povezivanje mladih ekonomista, budućih ekonomskih stručnjaka sa bankarskim sektorom, inteziviranje primene akademskih dostignuća u poslovanju banke, zajedničko organizovanje naučno-stručnih istraživanja i projekata, kao i brojne druge oblike saradnje.

Protokol o saradnji su potpisali prof. dr Aleksandar Grubor, dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu i Ana Minić, direktor Odeljenja za obuku i razvoj zaposlenih Banca Intesa.

 „Zaista nam je drago da Banca Intesa prepoznaje značaj ulaganja u mlade. Potpisivanjem protokola Ekonomski fakultet u Subotici stiče još jednog značajnog partnera, sa kojim možemo dodatno približiti teorijska i praktična znanja. Verujem da ćemo sa ekspertima Banca Intesa uspostaviti saradnju koja će podstaći razvoj karijere naših studenata i profilisati ih u ekonomiste poželjne na tržištu rada“, rekao je prof. dr Aleksandar Grubor, dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu.

„U okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti, Banca Intesa ima već izgrađenu praksu ulaganja u projekte u čijem fokusu je razvoj dece i mladih ljudi, kojima i pripada budućnost. Sa druge strane, svesni smo da je izgradnja i oblikovanje budućeg kadra jedna od ključnih tačaka i za uspeh Banke. Verujem da ćemo kroz saradnju sa Ekonomskim fakultetom u Subotici ne samo dodatno stimulisati razvoj i popularizaciju ekonomske nauke, već i pomoći nekim mladim ljudima da trasiraju svoj profesionalni put i pružiti šansu da postanu vrsni eksperti u svojoj struci“, izjavila je Sandra Lazarević, direktor Sektora za PR i marketing komunikacije Banca Intesa.

Primena Protokola o saradnji između ostalog obuhvata organizaciju i realizaciju edukacija, naučno istraživačkog rada, stručne prakse, stipendiranje studenata, angažovanje eksperata Banca Intesa kao predavača na Ekonomskom fakultetu u Subotici, kao i angažovanje visokoobrazovanih i stručnih kadrova fakulteta za potrebe Banke.

Zahvaljujući saradnji Banca Intesa sa Ekonomskim fakultetom u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, započetoj 2017. godine, studenti završne godine i tek svršeni diplomci već tri godine zaredom obavljaju stručnu praksu u u okviru različitih Odeljenja Sektora za poslovnu podršku i platni promet Banca Intesa. U planu je i zapošljavanje svršenih studenata u mreži ekspozitura banke u okviru Regionalnog centra Novi Sad, kao i usavršavanje studenata kroz različite aktivnosti Banca Intesa u sferi digitalnog bankarstva.

Ostale vesti iz ove kategorije