Društvo

Obaveštenje o odlaganju plaćanja poreskog duga

Redakcija TV Bečej | 8. februar. 2020. | 11:23 | Društvo

Obaveštenje o odlaganju plaćanja poreskog duga

Na osnovu aktuelnih zakonskih propisa i Statuta Opštine Bečej, predsednik opštine doneo je rešenje o odlaganju plaćanja duga po osnovu lokalnih javnih prihoda koje se odnosi na poreske obveznike na teritoriji opštine Bečej sa ukupnim dugom iznad 5.000 dinara.

Poreskom obvezniku kome je plaćanje poreskog duga odloženo, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, odobrava se otpis 50% kamate koja se odnosi na taj dug, po isteku 12 meseci.

Načelnica odeljenja za lokalnu poresku administraciju Desanka Tobdžić, ovlašćena je da odlučuje o odlaganju plaćanja poreskog duga poreskih obveznika koji ispunjavaju zakonske uslove, sa ukupnim dugom do iznosa od 50.000,00 dinara do 12 rata.

Zamenica predsednika opštine Dalila Dujaković ovlašćena je da odlučuje o odlaganju plaćanja poreskog duga poreskih obveznika koji ispunjavaju zakonske uslove, sa ukupnim dugom iznad iznosa od 50.000,00 dinara do 60 rata.

Odlaganje plaćanja poreskog duga vršiće se izdavanjem rešenja Odeljenja za lokalnu poresku administraciju opštine Bečej, po zahtevu stranke.

Ostale vesti iz ove kategorije