Društvo

PIO: Raspisan oglas za desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije

Redakcija TV Bečej | 14. maj. 2021. | 6:49 | Društvo

PIO: Raspisan oglas za desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je Oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2021. godinu.

Pravo na desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, čija penzija iznosi do 29.378 dinara, i koji osim penzije nemaju druga lična primanja.

Pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva, pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 29.378 dinara.Uz prijavu je potrebno podneti penzijski ček; dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo); popunjenu prijavu sa izjavom na propisanom obrascu, i raspoloživu medicinsku dokumentaciju ukoliko je korisnik poseduje.

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a mogu se podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja. Prijave na oglas se podnose do 31. maja. Rang lista penzionera koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju objavljuje se šesnaestog radnog dana od dana isteka oglasa, a na rang-listu se može podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli.

Ostale vesti iz ove kategorije