Društvo

Obaveštenje Fonda PIO

Redakcija TV Bečej | 21. jul. 2021. | 9:12 | Društvo

Obaveštenje Fonda PIO

Iz Fonda PIO podsećaju da se, počev od 1. januara 2019. godine, novim korisnicima penzija i novčanih naknada,  isplata vrši isključivo na tekući račun korisnika ili primaoca (punomoćnika, staraoca, hranitelja, roditelja za dete), kao i na račun ustanove u koju je korisnik smešten.

Korisnicima penzija koji imaju prebivalište van teritorije Republike Srbije, Fond je omogućio isplatu penzija na devizni račun, pod uslovom da korisnik ima prebivalište u toj zemlji i otvoren devizni račun na koji će se vršiti isplata penzije. Ako penzioner želi da isplatu penzije iz Srbije prebaci u inostranstvo, pored navedenog mora da podnese i Zahtev za isplatu van teritorije RS, isplatnoj službi filijale koja mu isplaćuje penziju.

Transfer penzija u inostranstvo se vrši kvartalno, 25. u mesecu, a troškovi transfera zavise od banke gde je otvoren račun. Penzija se isplaćuje u stranoj valuti i obračunava se prema zvaničnom kursu Narodne banke Srbije u momentu isplate penzije.

Isplata penzija korisnicima na području bivših republika, isplata penzije se vrši mesečno.

Ostale vesti iz ove kategorije